Kategorie

Promocje

Kupujący ma prawo wymiany lub zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty wystawienia dokumentu zakupu. Zwracany/wymieniany towar musi on do nas dotrzeć w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia wymiany/zwrotu.

Wymiana/zwrot odbywa się na koszt Kupującego, chyba że została ustalona między stronami pisemnie lub ustnie inna forma rozliczenia.

Do ważności zwrotu wystarczy poinformowanie nas o tym fakcie pisemnie; akceptowany jest również niesformalizowany akt woli zwrotu (z danymi Kupującego).