Kategorie

Promocje

Polityka prywatności

Usługodawca usługi:

Firma Bemotor zastrzega sobie prawo redagowania i dokonywania zmian w treści „polityki prywatności”. Użytkownik korzystając z serwisu www pod adresem „bemotor.pl”, dokonuje akceptacji aktualnej „polityki prywatności”, tam też upublicznionej.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszej „polityki prywatności” proszony jest o opuszczenie serwisu „bemotor.pl”.

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez nas w serwisie, niezbędne wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwi użytkownikowi zakup towarów i usług. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe). W celu świadczenia na rzecz użytkowników niektórych usług drogą elektroniczną na stronach serwisu „bemotor.pl” może zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż rejestracja.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO”

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona zabezpieczona baza danych. Dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, czas  wykonywania obowiązków prawnych, czas wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, czas, w którym przepisy prawa nakazują właścicielowi serwisu przechowywać Państwa dane oraz do momentu wycofania przez Państwa zgody. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy firmy Bemotor.

Firma Bemotor jako administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania tych danych innym podmiotom w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w jednostce jest możliwy drogą elektroniczną ze strony kontaktowej serwisu.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Firma Bemotor nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika w związku z realizacją umowy sprzedaży towarów i usług i dostarczenia w określony przez Użytkownika sposób. Do nich należą m.in. firmy transportujące zamówiony towar do Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Firma Bemotor oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji w serwisie może gromadzić informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną firmy Bemotor, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. W.w. działania służyłyby udoskonaleniu serwisu i dostosowywaniu go do potrzeb Użytkownika.

Gdy użytkownik kontaktuje się z firmą Bemotor za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazując swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, dane te będą przetwarzanie zgodnie z celem ich przekazania przez Użytkownika, w tym na warunkach not prawnych wskazanych pod formularzami.

Podczas wizyty użytkownika w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej użytkownika, w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych.

Stosownie do zapisu art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Formularz kontaktowy:

Wypełniając formularz kontaktowy, przyjmujesz do wiadomości, że twoje dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Bemotor jako Administratora Danych Osobowych, o ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, dane osobowe wprowadzane przez formularz będą przetwarzane w celu wystosowania odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz prowadzenie ewentualnej korespondencji. Wypełniając formularz przyjmuje do wiadomości, że:

  1. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prowadzenia korespondencji,

  2. na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Bemotor, ul. Stropowa 4, 95-030 Starowa Góra k/Łodzi.